U bent hier: VIVES

VIVES Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving

  [IN DE KIJKER] VIVES Briefing 9 september 2014
  Schotse onafhankelijkheid? Een politiek-economische
  analyse

In deze briefing worden de voornaamste onderliggende economische factoren geanalyseerd binnen het Schotse onafhankelijkheidsdebat. Er wordt geillustreerd hoe de ontdekking van de olievelden voor de Schotse kust de economische kosten van een Schotse afscheiding compenseerde, doordat een onafhankelijk Schotland sindsdien kan terugvallen op deze belangrijke inkomstenbron. Er wordt eveneens aangetoond dat het Schotse stemgedrag nooit sterker afweek van de nationale trend. Dit suggereert dat de welvaartswinst van een Schotse afscheiding in termen van een beleid dichter bij de burger, nooit groter was dan vandaag.

Onderzoeksverslag vijf jaar VIVES

In dit verslag wordt naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van VIVES een overzicht geboden van al de werkzaamheden gedurende deze periode. Alleen al in 2012 werden meer dan 30 publicaties uitgebracht, werd een derde VIVES Monografie gepubliceerd en nam VIVES de coördinatie van een nieuw steunpunt op zich.

VOKA Leerstoel Groeikracht van de Vlaamse economie

Deze leerstoel werd opgericht met als doelstelling de analyse van:

  • Drijvers van firma productiviteit en de rol van regionale clusters in de Vlaamse economie
  • Het belang van de groei van steden voor de groei van de Vlaamse economie
  • De rol van de dienstensector, de overheid en de Baumol hypothese

Lees hier de openingsrede van VOKA voorzitter Luc De Bruyckere, en de openingsrede van Prof. Joep Konings.

Workshop Steunpunt voor Ondernemen en Regionale Economie

Op 5 juni 2014 organiseerde STORE in samenwerking met het Departement EWI zijn eerste studiedag met als thema "Ondernemen, KMO’s en Economische Clusters in Vlaanderen".

Inhoudelijk richtte de studiedag zich zowel op beleidsmakers als onderzoekers actief of betrokken in één of meerdere van de voorgaande centrale domeinen: beleidsmakers kregen een overzicht van de meest relevante aanbevelingen gebaseerd op fundamenteel en beleidsondersteunend STORE onderzoek; vorsers en andere belangstellenden werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste methodologische ontwikkelingen en empirische analyse

Het programma en meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden op de website van het steunpunt.

'