U bent hier: Home / FEB Campus Brussel / Onderwijsveld / Onderwijsdag

Onderwijsdag: 12 januari 2017, Campus Brussel

 

Programma

 • 08.30 u. – 09.00 u.: Onthaal
 • 09.00 u. – 09.10 u.: Verwelkoming
  • Ann Laeremans, campusvicedecaan onderwijs Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Campus Brussel
 • 09.10 u. – 09.50 u.: Veni, vidi, VISIE: de facultaire onderwijsvisie aan het werk in de opleiding HIR
  • Filip Van Den Bossche, programmadirecteur van POC Handelsingenieur, KU Leuven
  • De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heeft onlangs de universitaire onderwijsvisie van de KU Leuven vertaald naar een facultaire visie op onderwijs en leren. Hiermee kunnen de opleidingen binnen de faculteit vervolgens aan de slag om na te denken over hun eigenheid, identiteit, ambities en toekomst. De visie geeft aan wat de opleiding verstaat onder degelijk onderwijs en hoe het onderwijs gestructureerd wordt om de leerresultaten van de opleiding te realiseren. In deze sessie vertrekken we van de facultaire onderwijsvisie, en belichten hoe deze omgezet kan worden in een concreet opleidingsplan voor de opleiding handelsingenieur.
 • 09.50 u. – 11.00 u.: Onderwijsinnovatie: een zaak van iedereen
  • Walter Jansen, Coordinator Innovation, EDLAB – The Maastricht University Institute for Education Innovation
  • Sinds een kleine twee jaar heeft de Universiteit Maastricht haar eigen instituut voor onderwijsinnovatie: EDLAB. In mijn keynote speech geef ik een perspectief hoe we vanuit EDLAB innovatieve trends in het hoger onderwijs vertalen naar projecten waar de hele organisatie bij betrokken wordt. Het doel: onderwijsinnovatie voor iedereen beschikbaar maken en duurzaam implementeren in de organisatie. De docent speelt een centrale rol in dit proces en innovatie vergt dan ook constante docentprofessionalisering. Aan de hand van praktische project resultaten hoop ik ook docenten aan de KU Leuven handvaten te bieden voor hun eigen onderwijspraktijk.
 • 11.00 u. – 11.15 u.: Koffiepauze
 • 11.15 u. – 11.15 u.: Keuzesessie 1
 • 12.15 u. – 13.15 u.: Lunch
 • 13.15 u. – 14.15 u.: Keuzesessie 2
 • 14.30 u. – 15.30 u.: Keuzesessie 3

Overzicht keuzesessies

FEB Portfolio Game

 • Katrien Van Valckenborgh & Kurt De Cock
 • Maak kennis met de brede waaier van opleidingen van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen! Welke opleidingen worden aangeboden op welke campussen? Welke zijn de voornaamste speerpunten van elke opleiding? Welke zijn de raakvlakken en verschilpunten tussen FEB-opleidingen? Na het spelen van de FEB Portfolio Game kan je alle FEB-opleidingen beter ten opzichte van elkaar profileren met behulp van 15 kerndomeinen.

Giscorrectie: Meerkeuze via eliminatie

 • Jef Vanderoost & Anneleen Claassen
 • Meerkeuze via eliminatie is een alternatieve manier om de score te bepalen bij een meerkeuze-examen. Het basisidee achter de methode is dat je foute antwoordalternatieven moet elimineren en punten kan scoren voor elk fout antwoordalternatief dat je correct elimineert. In tegenstelling tot andere scoringsmethodes, kan je dus een deel van de punten scoren wanneer je nog twijfelt tussen verschillende antwoordalternatieven. Enkel als je alle foute antwoordalternatieven elimineert verdien je de maximale score. Maar als je het (enige) juiste antwoord elimineert, verlies je wel punten. Je kan ook nog steeds blanco antwoorden, door geen enkel antwoordalternatief te elimineren. Hoe dit praktisch in elkaar zit, wordt tijdens de keuzesessie toegelicht.

Aan de slag met visie!

 • Lore Daeren, Ruth Bamps & Dirk Laporte
 • ‘Visie’ en ‘visie-ontwikkeling’ zijn niet meer weg te denken uit het onderwijslandschap. De onderwijsvisie van de universiteit werd vertaald naar een facultaire onderwijsvisie en resulteert (via de blauwdrukken) in een visie voor elke specifieke opleiding. Wat kan dat betekenen voor de opleidingsonderdelen in die opleiding? Hoe kunnen kleine en grote aanpassingen in werk- en evaluatievormen, studiemateriaal, inhoud enzv. ervoor zorgen dat een opleidingsonderdeel een plaats krijgt binnen dit geheel aan visies en toch zijn eigenheid kan behouden? In deze sessie zal enerzijds kort ingegaan worden op algemene (theoretische) kaders m.b.t. de vertaling van visie naar praktijk en komen anderzijds concrete voorbeelden aan bod van hoe opleidingen en de opleidingsonderdelen die daartoe behoren een visie tot leven kunnen brengen.

Service-Learning: maatschappelijk geëngageerd in het werkveld

 • Karen Van Eylen & Maaike Mottart
 • Hoe maken we onze studenten vertrouwd met de wereld buiten de vier klasmuren? Hoe helpen we hen om wat ze leren vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt te benaderen? Hoe vermijden we dat we enkel inzetten op kennis, maar hen ook te laten groeien tot (sociaal) ondernemende personen die kritisch en geëngageerd in het leven staan? Service-learning is een ervaringsgerichte pedagogie die door middel van sociaal-maatschappelijk engagement, reflectie en academisch leren de bovenstaande doelen nastreeft.

Loopbaanvaardigheden ontwikkelen in Handelswetenschappen/ Business Administration

 • Sophie De Winne & Dirk Van Lindt
 • In het kader van de programmahervorming Handelswetenschappen/Business Administration op de campussen Antwerpen en Brussel wordt de leerlijn managementprojecten uitgerold. Deze leerlijn beoogt onder meer dat de studenten hun professionele vaardigheden ontplooien en zich voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het opleidingsonderdeel “Loopbaanontwikkeling” sluit hierbij aan en vormt de afronding van dit traject. Via dit opleidingsonderdeel wordt van studenten verwacht dat ze:
 1. reflecteren over hun sterke punten, leerpunten, drijfveren en loopbaanverwachtingen,
 2. de arbeidsmarkt en loopbaanmogelijkheden verkennen,
 3. professionele vaardigheden en loopbaanvaardigheden ontwikkelen om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen,
 4. aandacht krijgen voor levenslang leren,
 5. anderen overtuigen van hun talenten en ambities.

Het opleidingsonderdeel wil de “future self” van de bachelorstudenten aanspreken. In deze sessie wordt aangetoond hoe het opleidingsonderdeel aansluit bij de centrale en FEB onderwijsvisie, welke plaats het opleidingsonderdeel inneemt in het curriculum HW/BA en worden de ervaringen met de pilootprojecten gedeeld.

 

De facultaire onderwijsvisie FEB toegepast op een taalvak. In casu Frans op campus Kulak

 • Carmen Eggermont, Kortrijk
 • Sinds 2005 zijn de taalvakken uit het aanbod van het ILT geëvolueerd van klassieke oefensessies met tussendoor beperkte berichtgeving via Toledo naar heuse blended learning trajecten. Daardoor is het nu mogelijk om tijdens de contactmomenten veel interactiever te werken en in discussie te gaan met de studenten. Gewone dril- en remediëringsoefeningen zijn nu beschikbaar binnen de elektronische leeromgeving PAZAPA, wat een grote tijdwinst oplevert tijdens de werkcolleges die dan ook efficiënter en aangenamer kunnen verlopen. In Kulak worden binnen het vak Frans ook eigen accenten gelegd die duidelijk aansluiten bij de onderwijsvisie van de faculteit FEB. Het gebruik van TECOL kadert binnen stimulerend en innovatief (contact)onderwijs. Een project rond het Franstalige boek Le capital au XXIème siècle van Thomas Piketty getuigt van het belang dat gehecht wordt aan interdisciplinariteit, verdieping en persoonsvorming. En tenslotte treedt de student ook op als eindverantwoordelijke voor zijn studierendement wanneer hij vrijwillig deelneemt aan uitwisselingsprojecten met de Université Catholique de Lille of de UCL Mons waar bovendien immersie en internationalisering centraal staan.

MOOCS: the future in online education

 • Kenny Verbeke & René Hermens, Leuven
 • MOOCS are free online courses meant for large groups of participants. They make use of modern technology such as interactive discussion fora, online testing tools and mostly film material, which turns your course into a top learning experience. In this session we will discuss all aspects and possibilities of a  MOOC, explain the support you can count on and give insight in the EdX platform, in which KU Leuven invested and which is also used by top universities such as MIT, Harvard, Berkeley, TU Delft,…

Inschrijven