U bent hier: Home / Departments and Research Centers / LEER

LEER - Leuven Economics of Education Research

LEER is a research and education center by the Faculty of Economics and Business of the KU Leuven. Independent state-of-the-art academic research on educational and education-labour market issues with economic tools. economic of education research

LEER, Leuven Economics of Education Research, is a new research and education center of the Faculty of Economics and Business. It aims for state-of-the-art academic research on education and education-labour market issues with economic tools.

On this website you will find information on the various initiatives organized by LEER, the economics of education research by the LEER members, and upcoming events, and its education program.
     

   3rd WORKSHOP EDUCATION ECONOMICS 2017

   March 30-31, 2017

   LEER PARTNER IN Steunpunt onderwijsonderzoek

Het steunpunt omvat 3 thematische onderzoekslijnen: De lerende, De leraar en de school als organisatie, De organisatie van het onderwijs. Het steunpunt moet onder meer een antwoord bieden op strategische en concrete beleidsvragen inzake de evolutie van de kwaliteit, efficiëntie en rechtvaardigheid van het Vlaamse onderwijs.

   LEER PARTNER IN EUROPEES PROJECT "HOMO'POLY"

Homo'poly draagt actief bij aan de ontwikkeling van de interculturele dialoog, tolerantie, de gendergelijkheid en de sensibilisering ten opzichte van homoseksualiteit. Een consortium van hoger onderwijsinstellingen en middelbare scholen uit 8 landen werkt gezamenlijk aan deze opdracht via de ontwikkeling en het experimenteel testen van concreet didactisch lesmateriaal.

   PROJECT   Binnenklasdifferentiatie
   Met digitale module voor lerarenopleiders sedundair onderwijs met
   materiaal, praktijkvoorbeelden ... een aanrader!

   NEW!   EdEN project - Education Economics Network
   funded by the European Union

 NEW !
 Data development Analysis

This handbook compiles state-of-the-art empirical studies and applications using Data Envelopment Analysis (DEA). It includes a collection of 18 chapters written by DEA experts. Chapter 12, written by among others Kristof De Witte, reviews applications of DEA in secondary and tertiary education.  More details.
 

 NIEUW !
 Binnenklasdifferentiatie

 De auteurs reiken in deze praktijkgids concrete manieren aan om
 binnenklasdifferentiatie toe te passen in het leerplichtonderwijs en in de
 lerarenopleiding.  Lees meer.
 

 NIEUW !
 Handboek Vakdidactiek Economie

 Onmisbaar voor de praktijkopleiding van de  aankomende leraar als voor
 verdere vervolmaking van de meer ervaren leraar.  Lees meer

 

          

Recent publications

Policy briefs / Beleidsrapportages

Interesting on the web

 

 

 

 

In the press

Zowel school als ouders hebben belangrijke rol in financiële vorming, G. Van Campenhout, De Tijd, Opinie 12, 2016.

Moet financiële geletterdheid opgenomen worden in de eindtermen? Interview, Hautekiet, Radio 1, 11 maart 2016.

Alumna Inne De Win wint Wikifin-scriptieprijs over financiële geletterdheid in het secundair onderwijs

Er is meer individuele coaching nodig, n.a.v. Itinera-rapport, K. De Witte, Trends, 10 november 2015


VORIGE / PREVIOUS