U bent hier: Home / Onderzoek

Onderzoek

Onderzoeksprofiel

Het is de ambitie van de FEB om in België de voortrekker te zijn in onderwijs én onderzoek in het domein van economie en bedrijfswetenschappen, en in onderzoek tevens haar plaats bij de sterke continentaal-Europese faculteiten te bewaken en verzilveren. Daarom hecht de FEB veel belang aan onderzoek met een grote academische impact. De faculteit streeft tevens naar valorisatie van dit onderzoek ten dienste van beleid en bedrijfsleven. Toegepast en beleidsgericht onderzoek hebben daarom een volwaardige plaats in het onderzoeksbeleid van de FEB.

Hoewel campus Brussel en campus Antwerpen, in lijn met het profiel van hun opleidingen, ook inzetten op projectmatig bedrijfsgericht onderzoek, wordt op elk van de campussen geïnvesteerd in fundamenteel academisch onderzoek en werk gemaakt van de kruisbestuiving met toegepast en beleidsgericht onderzoek. Elke campus heeft daartoe ook eigen onderzoekseenheden, die waar nuttig en nodig in synergie en samenwerking met de onderzoekseenheden van de andere campussen werken.

Vanaf het academiejaar 2013-2014 telt FEB volgende onderzoekseenheden:

Onderzoekseenheden

Vijf onderzoekseenheden bij campus Leuven

 

Vier onderzoekseenheden bij campus Brussel

 

Vijf onderzoekseenheden bij campus Antwerpen