U bent hier: Home / Structuur

Structuur

De Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) is een faculteit met campussen in Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Leuven. De decaan draagt de eindverantwoordelijkheid voor het faculteitsbeleid, vertegenwoordigt de faculteit zowel extern als in de bestuursorganen van KU Leuven. De decaan wordt in zijn opdracht bijgestaan door verkozen campusdecanen die lid zijn van het faculteitsbestuur en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het onderzoek en onderwijs en voor de implementatie van het faculteitsbrede beleid op hun campus.
 
Het onderzoek en het onderwijs van de FEB worden gedragen door één visie, missie en strategie. Subsidiariteit en decentralisering zijn de leidende principes bij de uitvoering van die strategie. Op deze manier wordt maximaal rekening gehouden met de verscheidenheid in regionale behoeften en opleidingsprofielen.
 
In het onderzoek en bij de vormgeving van gedeelde opleidingen staat samenwerking tussen de campussen voorop. De FEB streeft ook naar één coherente en efficiënte administratieve omgeving voor alle onderzoekers, docenten en studenten, ongeacht de campus waaraan ze geaffilieerd zijn.
 
De belangrijkste bestuursorganen zijn het faculteitsbestuur, de campusbesturen, de faculteitsraad en de campusraden. Het faculteitsbestuur voert het dagelijks beleid en is onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie, visie en missie van de FEB, de coördinatie van het facultair internationaliserings-, onderwijs- en onderzoeksbeleid en de vertaling ervan in een financieel- en personeelsbeleid. Het waakt ook over de ontwikkeling van een geïntegreerde administratieve omgeving en één geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem. Het faculteitsbestuur delegeert campusspecifieke aangelegenheden zonder financiële of inhoudelijke implicaties voor het geheel van de faculteit met grote autonomie naar de besturen op de verschillende campussen.
 

Centraal bestuur

 
 • Luc Sels, decaan FEB
 • Patrick Van Cayseele, Vicedecaan onderzoek FEB
 • Wilfried Lemahieu, Vicedecaan onderwijs FEB
 • Rene Belderbos, ZAP, FEB campus Leuven
 • Ella Herbots, administratief directeur FEB
 • Stéphanie Swolfs, administratief beheerder, FEB campus Leuven

 

 • Johan Eyckmans, campusdecaan, FEB campus Brussel
 • Ann Laeremans, campus vicedecaan onderwijs, FEB campus Brussel
 • Elke Lievens, administratief beheerder, FEB campus Brussel

 

 • Nico Dewaelheyns, campusdecaan, FEB campus Antwerpen
 • Raf Orens, campus vicedecaan onderwijs, FEB campus Antwerpen
 • Petra De Strijcker, administratief beheerder, FEB campus Antwerpen

 

 • Charlotte Gils, studentenvertegenwoordiger
 • Veronique Beyls, studentenvertegenwoordiger
 • Katrien Van Valckenborgh, ATP vertegnwoordiger
 • Carla Morlion, ABAP vertegenwoordiger

 

 • Verslagen en werkdocumenten (beveiligd – sharepoint) Samenstelling faculteitsbesturen op de campussen
 • Campusbestuur, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Leuven en Kortrijk
 • Campusbestuur, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Brussel
 • Campusbestuur, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Antwerpen