U bent hier: Home / Permanente Vorming / Postgraduaat in het financiewezen - Corporate Finance

Postgraduaat in het financiewezen - Corporate Finance

 
 

Postgraduaat programma
Duur: 1,25 semester, 20 ECTS credits
Type:  dag- en avondonderwijs op vrijdag en zaterdag
Locatie: Leuven
Startdatum programma: 4 oktober 2019 | Einddatum programma: 22 februari 2020
Inschrijvingsgeld: €3100 (€2600 zonder module 'special topics')

Doelstelling

Het programma beoogt een fundamenteel en grondig inzicht in de moderne financiële theorieën en hun toepassingsmogelijkheden voor algemene en dagelijkse financiële besluitvorming. Er is ook een module special topics voorzien waarin een aantal onderwerpen aan bod komen die in de praktijk interageren met de voorheen behandelde vraagstukken. De benadering stoelt op een combinatie van conceptueel en analytisch denken en praktijktoepassingen, waardoor het programma niet alleen op korte maar ook op langere termijn waardevol is. De courante financiële evolutie wordt daarbij geanalyseerd om de verworven inzichten te illustreren en hun bruikbaarheid in de algemene en dagelijkse financiële praktijk te ontwikkelen. De interactieve uiteenzettingen worden onmiddellijk met de praktijk verbonden via gevallenstudies en praktijkoefeningen.

event_note Structuur

1. Bedrijfsfinanciering

 • Investeringsevaluatie/ capital budgeting
 • Risico-rendement relatie en het verband met de waardebepaling van ondernemingen en projecten
 • De impact van financieringswijze en dividendpolitiek op ondernemings- en projectwaarde
 • Impact van het belastingsysteem op optimale financieringswijze
 • Efficiënte markttheorie en kapitaalkost;
 • Corporate governance en economic value added (EVA)
 • Financiële analyse van de jaarrekening en evaluatie van de bedrijfssituatie
 • Financiële planning en financieel evenwicht: het verband met investerings-, financierings- en dividendbeslissingen; strategische beschouwingen
 • Hoe bedrijven in financiële ademnood redden

2. Financieel risicobeheer

 • Duiding van financiële risico’s in (hoofdzakelijk) een bedrijfscontext (interestvoeten, wisselkoersen, grondstoffenprijzen, kredietrisico,…)
 • Wat is indekken (hedgen) van deze risico’s en welke financiële producten  kunnen hiervoor gebruikt worden?
 • Meten van kredietrisico en kans op faling
 • Value at Risk (VaR)

3. Strategische finance & financiële bedrijfsbeslissingen in de praktijk

 • Optietoepassingen in financiële bedrijfsbeslissingen zoals investeringen, kapitaalstructuur en verloning

 • Strategische beslissingen rond financiële herstructureringen, verwerven eigen vermogen en fusies & overnames

 • Praktijkgerichte gevalstudies op basis van de diverse financiële technieken uit deze en andere opleidingsonderdelen

4. Special topics

4.1 Beleggingen voor de bedrijfsleider:

 • Moderne Portfolio Theorie: afruil verwacht rendement/risico en diversificatie
 • Efficiënte markten: voorspelbaarheid van rendementen, actief versus passief beheer
 • (Ir-)rationaliteit van de investeerder?

4.2 Management accounting:

 • Kostprijssystemen: traditionele kostprijssystemen, activity based costing, capaciteitskosten, customer profitability analysis
 • Korte en lange termijn beslissingen: incremental cash flows, contributierekenen
 • Management controle: budgettering en budgetcontrole, value based management, balanced scorecard.

check_circle  Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Dit programma richt zich tot (potentiële) beleidsverantwoordelijken binnen industriële bedrijven, banken, advocatenkantoren, enz. die in hun algemene en dagelijkse besluitvorming in toenemende mate geconfronteerd worden met financiële vraagstukken. De heterogeniteit van de deelnemers in het programma, zowel qua basisdiploma's als sector waarbinnen zij actief zijn, biedt bovendien een bijkomende toegevoegde waarde voor de discussies tijdens de sessies en het groepswerk, met als bindend element een financiële invalshoek. Door de unieke structuur van het programma, met colleges op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag, kan het postgraduaat financiewezen gecombineerd worden met een voltijdse (leidinggevende) functie in het bedrijfsleven, de overheid of andere instellingen en organisaties.

Toegelaten worden houders van een einddiploma van universitair niveau, bv. doctor of master in de rechten, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur,... of van een einddiploma hoger onderwijs van twee cycli. Toelating gebeurt steeds op dossier (werkervaring vereist).

Getuigenissen van deelnemers.

access_time  Uurrooster en locatie

De sessies worden gespreid over vrijdagen, van 18.30u tot 21.00u en zaterdagen, van 8.30u tot 13.00u. De lessen starten op 4 oktober 2019. Er worden lesvrije periodes ingelast, dit rond de herfst- en krokusvakantie en 3 weken rond kerst en nieuwjaar.

Koffie, thee en frisdrank worden aangeboden. Broodjes en koffiekoeken worden voorzien.

De colleges worden ingericht door professoren van het departement AFI (Accountancy, Finance & Insurance). Hier vindt u meer info over de docenten.

 location_on Locatie: Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen,
Naamsestraat 69, 3000 Leuven
(bekijk op Google Maps).

create Registratie


Uiterste datum van inschrijving
27 september 2019
Inschrijvingsgeld
€3100 (€2600 zonder module 'special topics')

Registeer nu

De documentatie, de handboeken en de nota's die bij de colleges gebruikt worden, alsmede de aangeboden verfrissingen en broodjes zijn in dit bedrag inbegrepen. Een uitnodiging tot betaling zal worden opgestuurd na bevestiging van toelating. Het is mogelijk om te betalen met de KMO-portefeuille

Deze opleiding is erkend voor betaald educatief verlof. Het programma is erkend bij de Orde van Vlaamse Balies voor 40 juridische punten en mits aanvraag is er ook mogelijkheid tot het verkrijgen van punten bij het IBR. Verder is de KU Leuven als opleider erkend door de FSMA (500019B). Deze opleiding komt in aanmerking voor 45 vormingspunten/-uren in het kader van de bijscholing voor banktussenpersonen.

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek, gebruikt worden door de organisatoren (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en het Postuniversitair Centrum Kulak) om mij te contacteren in de context van deze opleiding/dit evenement en voor alle nuttige opvolging ervan.

school  Evaluatie en getuigschrift

De deelnemers die de vereiste evaluaties succesvol afleggen, bekomen het Postgraduaatgetuigschrift "Postgraduaat in het financiewezen", uitgereikt door de KU Leuven en ondertekend door de Rector, voor het volledige programma en een bewijs van deelname voor het programma zonder de module special topics. De beoordeling van de modules gebeurt gedeeltelijk op basis van permanente evaluatie: resultaten behaald op oefeningen en case studies. Daarnaast worden ook twee examen-momenten (openboek) ingepland.

 

contact_mail  Contact

Academisch coördinator:

Programmacoördinator:

keyboard_arrow_up